Welkom

Uw familiebiografie in woord en beeld!

Een sociaal initiatief met aanzien.

 

 

 

De hele familie audiovisueel?

Het idee om foto's te bewaren in film is niet nieuw. Wel spreekt het tot de verbeelding om dit in de vorm van een reportage te doen. De verrassing is pas compleet als u deze klus in alle sereniteit kunt klaren met hulp van een professioneel filmteam.

 

Voor de overlevering zijn er verhalen nodig en die worden in de nabije toekomst met film verteld.

 

Verhalen vertellen zijn we een beetje verleerd.

Een halve eeuw televisie kijken heeft zijn tol geëist. Film heeft inmiddels de functie van een boeiende verteller overgenomen. Het goede nieuws is dat elke familie vanaf nu ook over film kan beschikken om hun verhaal te doen.  

Wij zijn ons verleden

 

U deelt in een rijke familiegeschiedenis?

Het heden of het 'nu' is in tijdseenheid nog geen seconde lang, daarna is het geschiedenis. Uw zienswijze, uw overtuigingen en zelfs uw manier van leven zijn opgebouwd uit bouwstenen die u in het verleden hebt opgestapeld. Niet alle bouwstenen zijn even belangrijk, maar alle stenen helpen elkaar wel ondersteunen. Zo blijven alle bouwstenen mooi op hun plaats. Vergeet daarbij niet dat u verder bouwt  op de grondvesten die uw ouders met een warm hart al voor u hebben klaargemaakt.

Uw verleden bewaren en delen

Geef het verleden en uw dierbaren een steunpunt!

Onze hersenen zijn niet gemaakt om te onthouden. Vooruitgang wordt gekenmerkt door een kort geheugen. U bezit niet alleen een rijke geschiedenis, u bent geschiedenis. U hebt uw steentje al bijgedragen aan de evolutie en u bent een belangrijke schakel in de stamboomgeschiedenis van al uw dierbare nakomelingen. Laat hen weten waar hun wortels liggen en alleen al daarvoor is het nuttig om uw familieverleden te bewaren en met hen te delen. Als hoofdrolspeler in een boeiende biografische reportagefilm zult u nooit meer vergeten worden. 

Uw gezin centraal

 

Een fijn gezin, daar mag u trots op zijn.

Het is helemaal niet nodig om uw hele familie voor de camera te slepen. U kunt ook uw gezinskern centraal stellen in een familiebiografie. 

 

De voordelen van film kunt u zo bedenken.

Als één beeld al meer zegt dan duizend woorden!

 

Kijken kost ons veel minder moeite dan lezen.

Veel eenvoudiger en veel boeiender is tegenwoordig de biografische film. Dank zij de technologische vooruitgang is deze vorm om te bewaren voor iedere sterveling mogelijk geworden.

Tijd voor actie 

 

 

 

Maak een selectie van al uw foto's.

Alle familiefoto's die voor u van waarde zijn selecteert u per levenscyclus en per generatie. Niet alleen foto's, ook ander filmisch materiaal dat u kunt bemachtigen hoort daarbij. Het doel is om een zo goed mogelijk beeld te scheppen van de omstandigheden waarbinnen elke generatie is opgegroeid. Op deze periode wordt het best de nadruk gelegd. Daarop volgen uiteraard de belangrijkste gebeurtenissen binnen de familiekring. Zo een chronologische indeling schept niet alleen een evolutionair beeld, er zit veel informatie in over de tijdszones die elkaar in versneld tempo hebben opgevolgd.

 

 

Enkel wat belangrijk wordt geacht telt.

Film maken wordt gezien als een ongewone bezigheid. U zult ervaren hoe vlot dat bij ons verloopt. Per onderwerp worden korte interviews afgenomen. Zo eenvoudig is dat met een filmbiografie. In vrij korte tijd zijn alle opnamen achter de rug. Montage en afwerking gebeurt achter de schermen. Enige tijd later is uw productie gereed. Waar, hoe en met wie u uw familiebiografie deelt is aan u. Wij begeleiden u door het hele opnameproces en leveren uw mooi afgewerkte familiebiografie persoonlijk af op DVD.

 

"Communiceren met film"

is op eigentijdse wijze inspelen op de behoeften van deze tijd!

U wilt iets bereiken

 

De oplossing zit in de boodschap!

Welke betrachting u ook nastreeft, uw doel bepaald de inhoud van de film. Daarmee wordt ook de stijl en de omkadering bedoeld. Meestal onttrekken kijkers veel meer informatie aan wat zij zien, dan aan wat zij horen. 

Uw aandeel in de voorbereiding 

 

Waar wilt u mee uitpakken?

Een draaiboek helpt u met de voorbereidingen. Dat krijgt u van ons. De kapstok die u nodig hebt om uw herinneringen vorm te geven zijn doorgaans uw foto's, maar dat mag ook wat anders zijn.  Kies voor een kenmerkende locatie om uw reportage van beelden te voorzien. De interviews worden daar ook opgenomen. 

Overtref uzelf

 

Samen maken wij er iets moois van!

Samenwerking loont, niet alleen vanwege de kostprijs, maar ook omwille van de kwaliteit van uw biografie. Film maken is heel creatief. Twee aspecten spelen daarin een belangrijke rol: een goede voorbereiding en een spontane verteltrend. Het allerbelangrijkste is nog dat iedereen de meest oprechte verhalen aan ons kenbaar maakt. Zo is iedereen mee en zit iedereen stevig in zijn rol.  

U rekent op belangstelling

 

Veel meer dan welke symboliek ook kan bieden.

Het leven en ook de dood wordt doorgaans met veel symboliek tot uitdrukking gebracht. Hiermee wordt de indruk gewekt dat de tijd die wij als mens op aarde doorbrengen van weinig betekenis is. Lange tijd was dat ook zo. Nu de nadruk meer op het leven is komen te liggen en niet meer op het leven na de dood, is er een duidelijke kentering voelbaar. Begrafenissen worden persoonlijker en de wil om herinnerd te worden zoals men heeft geleefd neemt sterk toe. Een biografische film past perfect binnen deze nieuwe evolutie. Herinneringen vervagen maar een film blijft eeuwig een gedetailleerd beeld weergeven. Er komt geen slijt op en past geheel in de behoeften van de nieuwe generatie jongeren die liever opteren voor kijkgenot dan voor leesplezier. Een biografische film brengt een echt gebeurd verhaal en echt gebeurde verhalen blijven razend populair, vooral als de kijkers betrokkenheid voelen met het verhaal.

 

"Lowcost productiehuis"

om uw film te realiseren

Wat u van ons mag verwachten

 

 

 

 

Wij produceren goedkoop!

Professioneel film maken heeft het imago duur te zijn. Dat is het ook, maar wij maken daar een uitzondering op. Om voor de particuliere markt te kunnen werken hebben wij het productieproces afgeschraapt tot op het bot. Alleen de meest noodzakelijke activiteiten zitten er bij ons nog in, filmen en monteren. Dure reclames en representatiekosten zijn aan ons niet besteed. Wij bezitten geen ontvangstruimten, geen opnamestudio's en geen personeel. Ons uitstalraam bestaat uit zelfontwikkelde  websites en onze toegangspoort uit e-mailadressen. Persoonlijke contacten vinden op afspraak en op locatie plaats. Geholpen door de nieuwste  techniek slagen wij wonderbaar in onze opzet. 

 

 

 

Begeleiding en ondersteuning.

Wij begeleiden u doorheen het hele productieproces. Dat kost u geen eurocent meer. Wel vragen wij rekening te houden met onze beperkte productiecapaciteit. Bij hoogdringendheid kan die wel eens spannen. 

 

Oprechte en eerlijke behandeling.

Vertrouwen is een groot woord, maar daar staan wij borg voor. Er wordt strikt toegezien dat uw naam en uw belangen niet geschaad worden. Het hele productieproces verloopt in alle sereniteit.

 

Onze oprechte dank voor uw belangstelling.

Meer informatie wordt verstrekt op aanvraag.

Vragen kunnen naar ons e-mailadres verstuurd worden.

Alle inlichtingen zijn vrijblijvend en worden verstrekt zonder kosten.

Een familiebiografie laten maken?

Contact: mobiel nummer: 0476245510

e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.